Razgovori s profesorima

"Pružamo učenicima priliku da duže ostanu bezbrižni, kreativni, zainteresirani i puni mašte."