Prigovor na rezultate državne mature maturanti mogu predati u školi u petak, 12.07.2019. od 9 do 11 sati. Obrazac za prigovore, koji će biti u školi, potrebno je ispuniti, potpisati i predati ispitnom koordinatoru.