Likovna umjetnost

likovni
 
 • Cilj - razvijanje metode promatranja i vizualnog mišljenja razvijanje sposobnosti učenika da doživi umjetnička djela i time obogati svoj emotivni život upoznavanje s najpoznatijim djelima svjetske, europske i osobito hrvatske likovne baštine razvijanje odnosa prema zaštiti spomenika i čuvanje okoline.
 • Zadaci – uklapaju se u opće zadatke srednjoškolske nastave : razvijanje metode mišljenja, stjecanje radnih navika i upoznavanje izvora znanja.
 • Temeljno načelo – je ostvarivanje programa isključivo u simultanom djelovanju riječi i slike, uz razgovor pred projekcijom dijapozitiva ili prikladnih reprodukcija.
 • Literatura – za savladavanje gradiva ovog programa učenici će se koristiti udžbenicima koji prate redovni program likovne umjetnosti u gimnaziji.


1. RAZRED

Sistematizacija znanja i sposobnosti učenika razvijenih u osmogodišnjem školovanju , a potom osigurati temelje za pristup likovnoj umjetnosti na višoj razini:

 •  pojedinac i okolina
 •  crtež
 •  slikarstvo
 •  znak i značenje
 •  skulptura
 •  arhitektura
 •  odnos skulpture i arhitekture
 •  urbanizam
 •  vizualne komunikacije


2. RAZRED

U drugoj godini obrađuju se glavni životni okviri značajni za protekla povijesna razdoblja i za današnji svijet. Obrađuje se prostor i vrijeme – kronologija kulturnih razdoblja od prapovijesti do moderne i suvremene umjetnosti- svijet u kojem živimo.

Profesorica likovne umjetnosti

Lada Puljek

Lada Puljek

Profesor