Glazbena umjetnost

Glazbena umjetnost

Glazbena umjetnost je dvogodišnji predmet s jednim satom u tjednu. Kroz dvije godine (1. i 2. razred) uče se povijesna razdoblja u glazbi - od korijena glazbe do suvremenih zbivanja.

Program za 1. razred

 • osnovni elementi glazbenog izraza (ritam, metar, melodija, tempo, dinamika...)  
 • prapovijesne glazbene odrednice  -glazba starog vijeka -razvoj srednjevjekovnog jednoglasja i višeglasja  
 • razvoj notnog pisma  
 • humanizam i renesansa  
 • barok

 Program za 2. razred

 • predklasika (galantni i osjećajni stil)  
 • klasika  
 • romantizam  
 • impresionizam  
 • glazba 20.st.
 • razvoj opere i ostalih vrsta karakterističnih za pojedina razdoblja

 Tijekom nastave slušaju se glazbeni primjeri, te se analizira  glazba pojedinih razdoblja.

Ocjenjivanje Jednom u polugodištu piše se test iz prepoznavanja i analiziranja glazbenih primjera, te se usmeno i pismeno provjerava znanje.

Udžbenici - nisu obavezni  Glazbeni susreti II. i III. vrste - izdanje Profil

Cilj učenja glazbene umjetnosti je upoznati se s glazbenim zbivanjima kroz povijest najznačajnijih predstavnika stilova i njihovom glazbom, te prepoznati glazbu iz određenog razdoblja.

Profesorica glazbene umjetnosti

Ines Kezić

Ines Kezić

Profesor