Etika

Etika

Etika je nauka o moralu, koja istražuje ciljeve i smisao moralnih normi, osnovne kriterije za moralno vrjednovanje i izvor morala...drugim riječima ukazuje kako bismo se mi kako ljudi trebali ponašati da bismo bili moralni.

Etika je grana filozofije i kao takva je normativna znanost, a norme odlučuju o specifičnom karakteru etike i tako je razlikujemo od drugih znanosti sa svojom posebnom podjelom(autonomna , heteronormna...).

Etika obrađuje nekoliko glavnih etičkih pojmova: moral, dobro, savjest, zlo, sloboda, sreća i vrlina, no za saznati nešto više o tome trebat ćete pohađati satove etike ;) .

Izborni predmet „etika“, kao zamjena vjeronauku, u našim srednjim školama postoji od školske godine 1995./96.

Cilj etike u srednjim školama je usvajanje osnovnih etičkih znanja, potrebnih za razvijanje sposobnosti moralnog prosuđivanja i orijentiranja u životu.

Kroz 4 razreda srednje škole obrađuju se teme poput  (op.a. poredano po razredima):  

  • potraga za vlastitim identitetom, orijentirima i zamkama na putu, ciljevima
  • čovjek u odnosima, sukobi u odnosima
  • bioetika i biološke znanosti, medicinska biologija
  • moral i moralna učenja

Satovi etike održavaju se u isto vrijeme kad i satovi vjeronauka. Ispitivanja i kontroliranja postoje kao i u svakom drugom predmetu, no nemojte se bojati, ništa strašno :) . Treba još samo napomenuti da su razredi etike relativno maleni i prema tome pristup je individualniji i satovi zanimljiviji.

Profesori etike

Kristina Hrga

Kristina Hrga

Profesor

Jadran Beganović

Jadran Beganović

Profesor