Vjeronauk

vjeronauk

"Isus reče Šimunu: "Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude!" Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim..
(Lk 5, 10-11)"

Izvedbeni program vjeronauka za prve razrede
1. Broj sati: 35
Cilj učenja predmeta: Želi se potaknuti učenike na pitanje o smislu čovjekova života, o složenosti ljudskog bića, te patnji, dobru, zlu i smrti.
Da upoznaju religijoznu dimenziju čovjeka.
Kako bi smo bolje razumjeli vlastiti život i svijet u kojemu živimo, korisno je uociti osnovna podrucja kojim se bave prirodoslovne znanosti i vjera. Ispravno shvaćanje njihovih posebnosi i meðusobne upućenosti jedno na drugo, omogućit će mladima skladan razvoj i napredak.
Potrebno je upoznati Božju Objavu i Sveto pismo, koji su izvor kršćanske vjere.
Vrhunac Božje objave je Isus Krist iz Nazareta. Upoznavajuæi njegovu povijest, njegov lik i životno djelovanje otkrivamo zašto ga kršćani priznaju i svojim Bogom

Izvedbeni program vjeronauka za druge razrede
2. Broj sati: 35

Cilj učenja predmeta: Bolje upoznati i usvojiti znanje o Crkvi, zajednici koju je ustanovio Isus Krist. U raznolikosti pojedinih slu?bi upoznati hijerarhijski ustroj Crkve, u kojoj zajedno žive i djeluju laici, redovnici i redovnice te đakoni, prezbiteri i biskupi. Upoznati Crkvu koja se zala?e za dijalog s drugim kršćanskim Crkvama nastojeći obnoviti prekinuto jednistvo.
Učeći Crkvenu povijest, učenici će upoznati razne progone kršćana.
Crkva u svom hodu imala je tamnih i svijetlih trenutaka koje učenici trebaju upoznati i znati razlikovati dobro od negativnoga.
Potrebno je da u ovoj dobi mladi bolje upoznaju i svoj vlastiti religiozni i životni indentitet, da usvoje pozitivan stav prema životnim vrijednostima, da se mudro znaju služiti s vlastitom slobodom. Istinska sloboda postiže se odgojem vlastite savjesti i djelovanjem u skladu sa njom.

Izvedbeni program vjeronauka za treće razrede
3. Broj sati: 35

Cilj učenja predmeta: Pomoæi uèenicima da bolje upoznaju čovjeka, njegov izvor i uvir, njegovo dostojastvo i zadaću u društvu , da upoznaju i usvoje etično-moralne vrijednosti koje su utemeljene na kršæanskim korijenima.
Da bolje upoznaju moralne obiteljske vrijednosti, vlastitu odgovornost u izgrađivanju poštenog i pravednog društva.Upoznati uèenike s istinom, apsolutnom Istinom, i dužnosti sredstava društvenog života da građanima trebaju i moraju prenositi istinu, Inžinjering suvremenog svijeta, ne smije ugrožavati dostojanstvo čovjeka nego treba služiti čovjeku i dostojanstvu čovjekova napretka ispravno.

Izvedbeni program vjeronauka za četvrte razrede

Cilj učenja predmeta: Motivirati učenike da upoznaju i usvoje znanje o Božjem govoru u znakovima
kroz dugu ljudsku povijest. Da usvoje znanje o sakramentima i njihovim vrijednostima u ulozi
kvalitetnog svakodnevnog kršćanskog življenja. Koji nas sakramenti uvode u kršćanski život, koji
nas oslobađaju zarobljenosti grijehom i koji nam pomažu za što boljim osmišljavanjem našeg društvenog poziva i poslanja.
Usmjeriti učenike da izaberu zanimanje ne zato da čovjek zarađuje novac nego zato da bude sretan,
svaki čovjek ima određeno poslanje u ovome svijetu, jer je obdaren određenim sposobnostima i pozvan da ih razvije na svoju radost i korist i na korist društva. Otkriti nadu u vječni život, nadu koju nam nudi Isus Krist.

Profesori vjeronauka

Ana Gelo

Ana Gelo

Profesor