Psihologija

psychology

Vjerojatno se pitate zašto u trećem razredu dobivate još jedan predmet, što je to psihologija i čime se uopće bavi?

Psihologija je mlada, ali izuzetno važna znanost koja u središte svog zanimanja stavlja čovjeka, njegov psihički život i njegovo ponašanje.

Sigurno vam je poznata ona stara izreka "Spoznaj samoga sebe", no možda nikada niste razmišljali zašto je zapravo važno upoznati samog sebe. Ljudi su po prirodi znatiželjni i nastoje proniknuti u razloge svojih, ali i tudih ponašanja, nastoje shvatiti što se dogada u njima i u drugima i to sve čine da bi se što bolje i učinkovitije snalazili u životu.

Kroz ovaj predmet mi ćemo samo odškrinuti vrata psihologije, koja je vrlo široka znanost, a naš cilj je da se u vama probudi interes za područje psihologije i da započnete razmišljati o ljudskom ponašanju i njegovim uzrocima.

Osim najvažnijih sadržaja kojima se psihologija bavi, kroz ovaj predmet želimo razvijati i različite vještine poput samovrednovanja, savladati strategije uspješnog učenja i mnogo drugih, za život važnih, znanja.  Nastava psihologije će biti organizirana tako da se u što većoj mjeri provode različiti eksperimenti, vježbe i demonstracije kako bi putem vlastitog iskustva spoznali neke psihološke zakonitosti. Ponekad, (ovisno o gradivu) bit će organiziran i radionički tip nastave, te korištenje audio-vizualnih pomagala.

Psihologija se sluša u 3. razredu i to 35. sati (1 sat tjedno),  a udžbenik koji ćemo koristiti je:   Šverko i sur. :  Psihologija - udžbenik za gimnazije. Školska knjiga.

Nadamo se da će naše druženje biti ugodno i produktivno i veselimo se što ćemo se dobro upoznati!

Cilj predmeta:  Spoznavanje osnovnih psihičkih pojava i procesa te psiholoških zakonitosti potrebnih za razumijevanje sebe, drugih i društva u cjelini.

 Zadaci:

  • Spoznati biološku i socijalnu osnovu psihičkih procesa
  • Spoznavanje određenih psihičkih pojava i procesa te razvoj sposobnosti za učinkovito korištenje tih spoznaja
  • Razviti vještine potrebne za vlastiti psihički rast i razvoj
  • Razviti emocionalne, socijalne i komunikacijske vještine potrebne u odnosima s drugim ljudima
  • Razviti kritičko i stvaralačko mišljenje o čovjeku i njegovu okruženju
  • Razvijati umijeće korištenja Interneta za stjecanje novih znanja i spoznaja u području psihologije

Profesori psihologije

Danica Bavčević

Danica Bavčević

Profesor

Ivana Jambrović Čugura

Ivana Jambrović Čugura

Profesor