Sociologija

sa

Svakodnevne situacije poput odlaska u školu, trgovinu, kino ili "na kavu" ili pak globalnih situacija poput ratova, siromaštava, ekonomske krize, ekoloških katastrofa i sl. često nam se čine sasvim uobičajene, predvidljive, "normalne" i "prirodne" i nisu predmet naših promišljanja. S druge strane, kada nas nešto i iznenadi, ne možemo razumjeti niti prihvatiti kako je uopće do određenih siutacija došlo.

Sociologija je mlada znanost koja je svoj nastala u 19. stoljeću postupnim razvojem društva te procesima globalizacije koji onemogućuju jednostavan uvid u društvene odnose kako na mikro tako i na makrorazini. Proučavajući pojedinca kao dio zajednice (obitelji, grada, nacije, klase, rase...) istražujemo pozadinske razloge događaja i interakcija koje uzimamo zdravo za gotovo. Isto tako, istražujući globalne fenomene uočavamo kako se odražavaju na svakodnevni život pojedinaca. Analizom ekonomije, moći i politike, stratifikacije i socijalnih grupa uočit ćemo kako se donose odluke poput različitih međunarodnih zakona, politika, prava i akcija koje reguliraju odnose i uspostavljaju bolju (ili goru) kvalitetu života za nas - stanovnike planete Zemlje.

Na satovima sociologije upoznat ćemo se s kratkim povijesnim razvojem društvenih znanosti, različitim kulturnim obilježjima, teorijama i politikama identiteta, obitelji, religije i obrazovanja koje predstavljaju temeljne institucije svakog organiziranog oblika zajednice. Uz to ćemo naglasiti samostalni istraživački rad u kojem će se koristiti naučene metode istraživnja i sociološke teorije s obzirom na vlastite interese i postupno raščarati - raz(o)čarati društvene odnose u kojima svakodnevno ravnopravno sudjelujemo.

Broj sati: 35

Nastavnik: Kristina Hrga

 

Profesori sociologije

Kristina Hrga

Kristina Hrga

Profesor