Sociologija

Sociologija

NASTAVNE CJELINE:

Istraživanje društvenih pojava Kultura Društvo Socijalizacija Socijalna meduzavisnost Socijalna kontrola i devijantnost Kolektivno ponašanje Socijalna stratifikacija i mobilnost Obitelj, brak, alternativni stilovi života Religija Populacija, urbanizacija, ekologija
Svrha: Upoznati učenike s procesima koji utječu na život pojedinca u društvu i kako on utječe na društvena zbivanja u svojem okružju. S obzirom da je sociologija nauka o društvu, učenje o društvenim zakonitostima omogućuje njihovo razumijevanje.

Profesori sociologije

Kristina Hrga

Kristina Hrga

Profesor