Logika

logika

Aristotel (384. - 322.) se smatra osnivačem logike. Neki povjesničari ideja misle da je njegovo razlikovanje oblika od sadržaja misli jedan od najdubokoumnijih uvida ikada postignutih. Tradicionalna je logika znanost koja ispituje oblike mišljenja i mora propisati koji su od oblika ispravni. U tom smislu logika je normativna znanost, za razliku od neke znanosti koja opisuje svijet, koju bi nazvali deskriptivnom znanošću.

Primjer: [1] Vodozemci su kralježnjaci. Žabe su vodozemci. Prema tome, žabe su kralježnjaci. [2] Svi flexusi su nexusi. Neki apexi nisu nexusi. Dakle, neki apexi nisu flexusi. U slučaju [1] radi se o rečenicama koje su većini uvjerljivo obavijesne, dok se u slučaju [2] radi o rečenicama koje većini nisu obavijesne. Zadaća logike nije uočiti obavijest koju prenose neke rečenice, već uočiti način na koji su rečenice povezane. Primjer: Rečenica Cezar je i. gramatički je i logički neispravna. Rečenice Najmanji cijeli broj kojega ne možemo imenovati s manje od pedeset suglasnika. i Skup svih skupova koji nije član samoga sebe. gramatički su ispravne, ali ne i logički. Učeći gramatiku bolje uočavamo gramatičke pogreške, učeći logiku bolje uočavamo logičke pogreške.

U znanstvenom i svakodnevnom ophoñenju logika predstavlja minimalni uvjet. Niti jedna proklamacija ne može biti uvjerljiva ako ne udovoljava uvjetima logičke ispravnosti. Predmet je usmjeren prema razvoju i usavršavanju analitičkih sposobnosti i vještina. Na razini logike prvoga reda učenik postaje osposobljen za logičku analizu rečenica prirodnoga jezika, za utvrñivanje ispravnosti zaključka, za izradu dokaza i za primjenu logičkih načela u tumačenju i analizi.

Možete istražiti čime se bave neki od vodećih svjetskih istraživača u logici (https://www.illc.uva.nl/). Pročitajte i intervju s vrsnim hrvatskim istraživačem s područja logike (https://narod.hr/hrvatska/filozof-i-logicar-sandro-skansi-logika-je-temelj-umjetne-inteligencije)

3. razred Broj sati 35

NASTAVNE CJELINE:

  • Uvod u logiku
  • Pojam
  • Sud
  • Zaključak
  • Istinosne funkcije
  • Kvantifikacija
  • Opća metodologija

Profesori logike

Kristina Hrga

Kristina Hrga

Profesor

Jadran Beganović

Jadran Beganović

Profesor