Povijest

Svrha je i cilj da učenici, uz pomoć istinskog tumačenja povijesnih dogadaja kao i osobnom suradnjom, što znači učenjem, usvoje etičke norme i poglede na život te pri tome izgrade duh otvoren za razumijevanje različitih kultura i načina života, kao i komunikaciju među svojim vršnjacima i svim drugim ljudima.

Napomene uz program

Program povijesti za gimnazije jezgra je proširenog učenja povijesti i to u kvalitativnom smislu. Ta se kvalitativnost u programu nastoji postići usporedbom tradicionalnog kronološkog slijeda dogadaja i njihovom međusobnom usporedbom. U istom smislu građena su i tematska poglavlja, što znaći svjetska pa nacionalna povijest, također i u medusobnoj usporedbi.

Pri tome je nastavno gradivo predočeno tako da odnos u satnici između opće povijesti i povijesti hrvatskog naroda iznosi u prosjeku 40 prema 60%, što također znači da se u II., III. i IV. razredu gimnazije u prosjeku obraduje do 40% svjetske povijesti i najmanje 60% nacionalne povijesti.
Pri tome je cjelokupan program izrađen uz pomoc tradicionalnog slijeda od prapovijesti i starog vijeka do srednjeg i novog vijeka, pa sve do suvremene povijesti, tj. sadašnjosti.

Valja također istaknuti, da su cjelokupni sadržaji nastavnog programa izrađeni tako da je učenik i pri završetku i tijekom školovanja (učenja povijesti) sposoban i sam uočiti međunarodni položaj Hrvatske, i to već od doseljenja Hrvata u današnju postojbinu, što znači ulogu i značenje hrvatske povijesti i naroda u svijetu i svjetskoj povijesti te kako je Hrvatska uistinu bila i ostala sastavni dio i sukreator europske kulture i civilizacije. Ona ih je doista zajedno s Europom djelatno gradila i nastavila izgradivati sve do naših dana.

Ovaj program, koliko je moguće, prati postojeće knjige.

Profesori povijesti

Nikica Krnić

Nikica Krnić

Profesor

Ivana Grabić

Ivana Grabić

Profesor

Neda Križanović

Neda Križanović

Profesor