Geografija

Cilj nastavne geografije je da učenici steknu osnovno znanje o Zemlji, da upoznaju gospodarska, društvena i kulturna obilježja suvremenog svijeta i uoče nužnost međusobne suradnje i ljudske solidarnosti u svijetu, te da upoznaju i još više zavole domovinu Hrvatsku.

  • omogućiti učenicima stjecanje osnovnih znanja o Zemlji, te je potrebno omoguciti učenicima da shvate značenje prirodnih elemenata (reljef, klima, vode, tlo, vegetacija) i društvenih pojava i procesa (stanovništvo, prostorni raspored naseljenosti, djelatnosti i naselja) u predočavanju gospodarskih djelatnosti s gledišta suvremenog značenja i procesa razvoja;- omogućiti učenicima da prošire osnovna znanja o geografskoj karti i atlasu i naviknu se upotrebljavati ih u svakodnevnom životu;
  • osposobiti učenike za uočavanje posebnosti osobina i različitosti stupnjeva međusobne povezanosti prirodne osnove i obilježja socijalnogeografske strukture u procesu društveno - geografske valorizacije regionalnih kompleksa;
  • osposobiti učenike za promatranje i upoznavanje promjena u geografskoj stvarnosti, razvijati u njima sposobnosti kritičke raščlambe konkretnih situacija kao osnove mišljenja i poticanja radi jačanja potrebe za ukljucivanjem u pozitivnu društvenu praksu u životu zajednice;
  • upoznati učenike s geografskom stvarnošcu u prostoru Hrvatske kako bi uočili njen položaj i ulogu u suvremenom svijetu;
  • upoznati učenike s pojačanim procesom narušavanja kakvoće čovjekove okoline i prijekom potrebom čuvanja okoline od daljnje degradacije, odnosno, poboljšanja kakvoće ugroženih elemenata i lokaliteta;- stalnom aktualizacijom geografskih nastavnih sadržaja razvijati u učenicima zanimanje za stalno praćenje geografske stvarnosti u zemlji i u svijetu te naglasiti potrebu za samostalnim učenjem i stalnom geografskom izobrazbom.

Profesori geografije

Antonio Vrbatović

Antonio Vrbatović

Profesor

Jozo Bagarić

Jozo Bagarić

Profesor

Nikica Krnić

Nikica Krnić

Profesor