Biologija

dna

Za nastavu biologije profesori se koriste i specijaliziranom učionicom - kabinetom kemije i kabinetom biologije. U sklopu nastave kemije učenicima se prezentiraju zadani pokusi (obvezni dio nastavnog plana i programa), ali i razni pokusi koje učenici ili profesori pronađu u literaturi ili na Internetu, a koji su često vrlo efektni i zanimljivi. Također u sklopu nastave biologije se prezentira izvorna stvarnost što pomaže učenicima prepoznati okolinu u kojoj žive i uživaju u njoj.

Učenici su na različite načine uključeni u nastavu kemije i biologije, što u praktičnom dijelu – izvođenju pokusa i vježbi, što u teorijskom dijelu – samostalnim prezentacijama nastavnog gradiva, seminarskih radova i slično.

Učenici koriste razne izvore znanja, samostalno istražuju i pronalaze odgovore na mnoga pitanja te uče kako prezentirali svoje spoznaje .

Profesori biologije

Dunja Ajduković Kaleb

Dunja Ajduković Kaleb

Suradnik u nastavi

Ines Alujević

Ines Alujević

Profesor

Vesna Dobronić

Vesna Dobronić

Profesor

Mladenka Marin Listeš

Mladenka Marin Listeš

Profesor