Radovi naših učenika-fizika

Fizika

 

Unašoj školi projektna i terenska nastava fizike provodi se dugi niz godina kao jedan od blika suvremene nastave. Takvom nastavom pobuđuje se interes i volja za prirodne znanosti, sadržaji rada postaju interesantnijih, kod učenika se razvija samostalnost i kreativnost u radu, potiče se istraživalački duh.

U nastavi fizike svaki profesor treba učenike dovesti do spoznaje da fizike i ostale znanosti čine osnovu svake suvremene tehnologije i kulture. Učenici bi trebali uočiti pojave koje se događaju oko njih, shvatiti te pojave i zakonitosti. Poznavanje tih zakona,omogućava nam da ovladamo prirodom i upoznamo ljepotu u njoj.

Učenici koriste razne izvore znanja, samostalno pronalaze odgovore na mnoga pitanja kako bi što bolje prezentirali svoje radove. Interes učenika za takav rad generacijski je velik, a nastava fizike interesantnija.

 

Lex I:Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare.

Prvi Newtonov zakon gibanja(na latinskom):

Profesori fizike

Nela Dželalija

Nela Dželalija

Profesor

Marina Tvrdeić

Marina Tvrdeić

Profesor

Tamara Pavlović

Tamara Pavlović

Profesor

Mladen Zovko

Mladen Zovko

Profesor