U slučaju štrajka u ponedjeljak 21. 10. 2019., nastava u A smjeni odvijat će se prema sljedećem rasporedu:

 

 

1.A

1.B

1.C

2.A

2.B

3.A

3.B

3.C

4.A

4.B

4.C

1.šk.sat

 

MAT

MAT

FIZ

HRV

 

PSI

       

2.šk.sat

HRV

   

FIZ

POV

MAT

KEM

MAT

     

3.šk.sat

HRV

KEM

     

POV

FIZ

MAT

 

FIL

 

4.šk.sat

 

KEM

     

PSI

FIZ

POV

ETI

MAT

 

5.šk.sat

MAT

           

HRV

HRV

POV

 

6.šk.sat

MAT

HRV

           

HRV

 

POV

7.šk.sat

 

HRV

           

POV

HRV

 

Raspored za B smjenu bit će dostupan 21. 10. 2019. tijekom jutra, najkasnije do 10 sati.